Info blokk

Szalmonella-mentesítési tanácsadás

kép ide

A biztonság a legfőbb szempont 

A szalmonellózis elleni védekezés jogi szabályozása az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkkal párhuzamosan Magyarország tulajdonképpen vállalta, hogy elfogadja a korábbinál szigorúbb előírásokat a tenyész- és árutojás termelő, valamint brojler-állományokra, 2010-től pedig a pulyka ágazatra is. 
Ismerve a piacon nagy számban megjelenő ajánlatokat, Önökre hárul a választás és döntés felelőssége, hogy megtalálják azokat a gyártó cégeket és termékeket, amelyek valóban ár-érték arányosan, megbízhatóan és eredményesen működhetnek.

Az elmúlt 15 év kutatási eredményei

A szakembereket régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy mely molekulák képesek hatékonyan csökkenteni a szalmonella kártétel nagyságát. 

A világ egyik legnagyobb vegyipari cégénél, a BASF-nél, a kísérletek hosszú évek óta folynak. Megállapították, hogy a legerősebb PH-csökkentő hatással a szervetlen savak rendelkeznek (sósav, kénsav, salétromsav). 

Ezek a savak azonban nem rendelkeznek antibakteriális hatással, ugyanis savak esetében ez a hatás a szerves formol-csoport jelenlétéhez köthető. 

Az egy szénatomot és oxo-csoportot tartalmazó vegyületek(pl. hangyasav) bizonyultak a Gram-negatív baktériumok (pl. Coliformok, Salmonella spp, Enterobacteriaceae, Campilobacterspp.) ellen a leghatékonyabbnak. 

Szóba jöhetne még a formaldehid mint egy szénatomos oxo-csoportot tartalmazó molekula is, melynek hatékonysága közelíti a hangyasavét, de fontos hangsúlyozni, hogy a formaldehid alkalmazása kifejezetten ellenjavallt és tiltott az élelmiszerláncban termelő állatok esetében, mivel annak többszörösen bizonyított direkt mutagén, rákkeltő (karcinogén), továbbá magzatkárosító (embriótoxikus) hatása van.

Hangyasav alapú készítmények 

Következésképpen szalmonella-mentesítés szempontjából csak és kizárólag azok a szerves savak jöhetnek számításba, amelyek kis molekulatömegük mellett úgynevezett formol-csoportot is tartalmaznak. 

A gyakorlatban bizonyított, hogy az egy szénatomos hangyasav és derivátumai rendelkeznek a leghatékonyabb antimikrobiális hatással, amelyek kis molekulatömegük révén jó szöveti megoszlást mutatnak. 

A hangyasav az élő szervezetre nem toxikus, az anyagcserében szén-dioxidra és vízre bomlik le. A hosszabb szénláncú molekulák mind nagyobb molekulatömeggel rendelkeznek, minek következtében legyengül a membrán penetrációs (átjutási) képességük, és több nagyságrenddel csökken a szöveti megoszlásuk is. Így több milliószor kevesebb savmolekula hatol be a kórokozó baktériumsejtbe. Ezeknek a molekuláknak a szalmonella ellenes hatása rendkívül gyenge és jelentéktelen. Ez a megállapítás éppúgy igaz a propionsavra, mint a hosszabb szénláncú zsírsavakra, illetve a vajsavra és különböző preparátumaira is. 

BASF hangyasav-tartalmú termékeinek, a Formi NDF és a Lupro-Cid NA készítményeknek a folyamatos alkalmazásával sikerült megoldani a szalmonella-mentesítést Skandináviában, Angliában, Németországban, illetve Észak- és Nyugat-Európa legnagyobb baromfi-integrációiban. 

Gyakorlati javaslatok a szalmonella-fertőzöttség csökkentésére

A szalmonella baktériumok behurcolásának és feldúsulásának veszélyét kizárni szinte alig lehet, ezért az eddig alkalmazott „gyérítési programok” mellett (takarítás, fertőtlenítés, izoláció, vakcinázás, stb.) szükségessé válik a takarmány és ivóvíz kezelésén túl az állaton belül történő mentesítés is.- Kizárólag szalmonellamentes napos állomány beszerzése 
- Következetes telepítés az „egyszerre BE és KI” elv alapján
- Gondos takarítás és fertőtlenítés 
- Túltelepítés mellőzése 
- Vadmadarak kizárása az istállók környezetéből 
- Hatékony rágcsálóvédelem 
- Kifogástalan vízhigiénia (Lupro-Cid NA)
- Takarmány higiénia (higienizálás, Lupro-Cid NA)
- Szalmonella-mentesítés az állaton belül (Formi NDF)

A takarmány kezelése

A takarmány mikrobiális újrafertőződése szempontjából számos tényező jöhet szóba. Ebből a szempontból kiemelt veszélyforrásként kezelhető a takarmány komplett logisztikája a gyártástól az állatig bezárólag, többek között: 
- pellethűtő 
- takarmánytároló-rendszer 
- a takarmányszállító autó raktere 
- a pneumatikus takarmány be- és kitároló rendszer 
- a telepi takarmánytárolók silótornyok 
- az istállók és a technológia 
- nyitott takarmánykiosztó technológia 
Az észak- és nyugat-európai tapasztalatok alapján az Arravis Kft. által adaptált szalmonella-kontroll program a BASF AG termékeivel biztos megoldást kínál a szalmonella-fertőzöttség csökkentésére

Kérje szaktanácsadóink segítségét a megadott elérhetőségeken vagy kérjük jelezze igényét az info@arravis.hu címen.